Blog

 • 2023-05-09 17:26

  Οι άδειες των εργαζομένων με τον εργασιακό νόμο 4808/2021

    Νόμος 4808/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 101/19.06.2021 Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της...

 • 2018-10-11 18:48

  Υπερεργασία και Υπερωρία

  1. Εισαγωγικά στοιχεία περί υπερεργασίας & υπερωρίας Υπερεργασία είναι η εργασία η οποία παρέχεται πέραν του συμβατικού ωραρίου και μέχρι του ανώτατου ορίου του νόμιμου ωραρίου του μισθωτού. Υπερωρία είναι η απασχόληση του μισθωτού πέρα από το ανώτατο όριο του νόμιμου ωραρίου του....

 • 2018-10-06 10:58

  ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ;

  Στο άρθρο 68 του Ν.4554/2018 ορίζεται ότι: Ο εργαζόμενος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, καθώς και ο εργαζόμενος που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας με δική του πρωτοβουλία για να...

 • 2017-01-14 13:26

  ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

  Μετά από σχετικό αίτημα του σωματείου μας προς τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ, ξεκαθαρίζεται πως η άδεια ισχύει για ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ, δηλαδή γονιός με δύο παιδιά δικαιούται 8 μέρες άδεια το χρόνο.  Εδώ η επιστολή της ΓΣΕΕ Εδώ η Διευκρινιστική του Υπουργείου Εργασίας προς την Ομοσπονδία μας Σύμφωνα με...

 • 2016-02-28 21:05

  Αδεια θηλασμού και μητρότητας – «Οδηγός» για εργαζόμενες μητέρες

  Ένα «μίνι» οδηγό για τις άδειες και την προστασία την οποία παρέχει, σε ένα βαθμό, ακόμη η νομοθεσία στις μητέρες και τις γυναίκες εργαζόμενες παρέχει το «sef48» με τη βοήθεια του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ). Στη συνέχεια, περιγράφονται συνοπτικά τα δικαιώματα των...

 • 2016-02-26 14:11

  Τι είναι υπερεργασία και τι υπερωρία. Πως αμείβονται οι εργαζόμενοι. Υποχρεώσεις εργοδοτών.

  Υπερεργασία - Υπερωρία. Έννοιες, Αποδοχές.  Στις επιχειρήσεις που εφαρμόζεται ωράριο εργασίας ως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα εφόσον ζητηθεί από τον εργοδότη. (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές (από 41η, μέχρι 45η ώρα)...

 • 2015-12-19 18:12

  Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων - Πίνακες

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΔΩΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ - ΚΛΙΚ ΕΔΩ Το Δώρο Χριστουγέννων, όπως και το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας, κατοχυρώθηκαν περαιτέρω με την Εθνική Γενική ΣΣΕ του έτους 2010 (άρθρο 1) για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι διατάξεις του θεσμικού...

 • 2015-10-08 21:38

  Αδικαιολόγητη απουσία εργαζόμενου και συνέπειες

  Επειδή πολύ συχνά ερωτούν εργαζόμενοι ή εργοδότες, πόσες ημέρες μπορεί να απουσιάσει ο εργαζόμενος από την εργασία του αδικαιολόγητα, τονίζουμε ότι δεν αναφέρεται σε κανένα νόμο ή άλλη διάταξη, ο αριθμός των ημερών κατά τον οποίο πρέπει να απουσιάσει αδικαιολογήτως ο μισθωτός ώστε να λυθεί εκ...

 • 2015-10-07 20:20

  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή

  Περίληψη Η χορήγηση και εφαρμογή λειτουργικού διαλείμματος για τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή, επιβάλλεται μεν από τις διατάξεις της Κοινοτικής οδηγίας 90/270 και του εκδοθέντος σε εφαρμογή αυτής Π.Δ. 398/1994, υλοποιείται όμως μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ...

 • 2015-09-12 18:16

  Εκλογική άδεια

  Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους μισθωτούς που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα χορηγείται σ΄ αυτούς ειδική άδεια με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή με άλλες άδειες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Οι ημέρες...

1 | 2 >>

Σωματείο Εργατουπαλλήλων ΦΑΜΑΡ

Υλοποιήθηκε από Webnode