ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΩΡΟΥΣ 03/07/2017

2017-07-07 04:10

 

Υπόμνημα για τους συναδέλφους μας που η σύμβαση τους μετατράπηκε σε εξάωρη το 2013, έστειλε το σωματείο μας, αναλύοντας τους λόγους που ζητάει την επαναφορά των εργαζομένων σε οκτάωρη απασχόληση. Αναμένουμε την απάντηση της εταιρείας:

 

Αξιότιμοι κύριοι

Σχετικά με το ζήτημα των «μερικώς απασχολούμενων» εργαζομένων – μελών του σωματείου μας, για το οποίο ήδη έχουν πραγματοποιηθεί προφορικές συζητήσεις μεταξύ του σωματείου μας και της εταιρίας, στα πλαίσια των συναντήσεων που έχουν γίνει βάση των συναντήσεων που προβλέπει ο νόμος 1264/82 (υπάρχουν και πρακτικά με ημερομηνία 27/02/2017  και Αρ. Πρωτ.: 54 από τη τελευταία συνάντηση μας τα οποία σας έχουμε αποστείλει αλλά δυστυχώς δεν έχετε δεχτεί να τα συνυπογράψετε)  θέτουμε υπ’ όψιν σας και εγγράφως τα εξής :

Όπως γνωρίζετε, οι ανωτέρω εργαζόμενοι, ενώ τυπικά φαίνεται ότι έχουν υπογράψει συμβάσεις μερικής απασχόλησης με τη μορφή της 6ωρης ημερήσιας εργασίας, στην πραγματικότητα απασχολήθηκαν και απασχολούνται από το Μάϊο του 2013 που υπογράψανε τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης, σταθερά, με πλήρη απασχόληση, πραγματοποιώντας μάλιστα σε τακτική βάση υπερωριακή εργασία, για την οποία, αντί προσαυξημένης αμοιβής, η εταιρία τους χορηγεί ατύπως ρεπό αντίστοιχα με τις ώρες της υπερωριακής τους απασχόλησης.

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι  ενώ είχανε συμβάσεις 8ωρης απασχόλησης, δεχθήκανε να υπογράψουνε συμβάσεις 6ωρης απασχόλησης, κάτω από το καθεστώς της πίεσης της πτώσης εργασίας - την ίδια χρονιά που σύμφωνα με το δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας, δινόντουσαν μερίσματα στους μετόχους ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ - πτώση εργασίας που δε συνέβη ποτέ μια και οι εργαζόμενοι όπως είπαμε και παραπάνω απασχοληθήκανε σταθερά, με πλήρη απασχόληση, εκτός ελαχίστων ημερών στο διάστημα των τεσσάρων χρόνων περίπου που είναι με σύμβαση μερικής απασχόλησης.

Αυτό κατά την άποψη μας δημιουργεί στους εργαζόμενους το αίσθημα της ανισότητας με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους οι οποίοι έχουν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματα τους από τις συμβάσεις εργασίας τους όπως τις απολαβές της πλήρους απασχόλησης κατά το διάστημα της κανονικής άδειας τους, των αργιών τους, και των ρεπό που προκύπτουν από τις ώρες της υπερωριακής τους απασχόλησης, τη στιγμή μάλιστα που προσφέρουν ακριβώς τα ίδια με τους συναδέλφους τους, και το αίσθημα της αδικίας και της ανασφάλειας όταν ξέρουν ότι συμβαίνει αυτό με την αιτιολογία της πτώσης εργασίας, τη στιγμή που γίνονται συνεχώς νέες προσλήψεις εργαζομένων από εργολάβο οι οποίοι απολαμβάνουν κανονικά και τη πληρωμή για τυχόν υπερωριακή απασχόληση που θα εργαστούν.

Οι παραπάνω όροι εργασίας αποτελούν μια σημαντική παράμετρο για εμάς, πιο σημαντικής από την εφαρμογή ελαστικών μορφών εργασίας, μια και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότητα, τη ποιότητα και την υπεύθυνη εργασία που όλα αυτά τα χρόνια έχουν προσφέρει οι εργαζόμενοι και τόσο έχει ανάγκη η εταιρεία, λόγω της φύσης και της σπουδαιότητας του αντικειμένου της που είναι η διανομή και η παραγωγή φαρμάκων για λογαριασμό τρίτων, ώστε να συνεχισθεί η ανάπτυξη της εταιρείας και να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας μας.

Με δεδομένα τα παραπάνω και λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη το πραγματικό γεγονός ότι οι ανάγκες της επιχείρησης όχι απλώς επιτρέπουν αλλά απαιτούν την πλήρη (και μάλιστα μερικές φορές υπερωριακή) απασχόληση όλων των εργαζομένων του συγκεκριμένου τμήματος, ζητούμε, για την ομαλή και ειρηνική επίλυση της διαφοράς που έχει προκύψει, να επανεξετάσετε το θέμα προς την κατεύθυνση της τυπικής επαναφοράς των εργαζομένων σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ώστε στο εξής να μην καταστρατηγούνται τα δικαιώματά τους και σας καλούμε να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως τις απόψεις και τις προθέσεις της εταιρίας σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα εντός χρονικού διαστήματος δέκα ημερών από την παραλαβή της παρούσας, το οποίο είναι κατά την άποψή μας εύλογο, προκειμένου να λάβουν γνώση και οι ενδιαφερόμενοι.  

Κατεβάστε το υπόμνημα εδώ 

Πίσω

Επαφή

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΜΑΡ

Μ. Φριζή 10 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - 34100

48ο χιλ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6944603856

Σωματείο Εργατουπαλλήλων ΦΑΜΑΡ

Υλοποιήθηκε από Webnode