ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

2017-11-11 19:11

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων συνεδρίασε στις 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2017 στο Baranzate (Ιταλία).

Η ημερήσια διάταξη περιελάμβανε τη συζήτηση των συνηθισμένων σημείων:

- Χρηματοδότηση, παραγωγή, απασχόληση, εξαγορές / νέα ενσωμάτωση στο χώρο, έρευνα και ανάπτυξη, υγιεινή, ασφάλεια και περιβάλλον.

Στο Τέλος του 2016:

Ο τζίρος:

Ανέρχεται σε 362,3 εκ. €€ σύμφωνα με τον πίνακα που ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση.

Το συνολικό EBITDA του γκρουπ

Είναι -24,8 εκ. €

Υποτιμήσεις πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2016:

Αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία Foranti (ακίνητα) και άλλα στην Orléans και Saint Genis Laval (κτίρια και μηχανές).

Προκάλεσαν αρνητικά μετοχικά κεφάλαια τα οποία απαιτούν την ανακεφαλαιοποίηση ορισμένων σημείων/τοποθεσιών του γκρουπ, συγκεκριμένα:

·       Baranzaté (Ιταλία) η ανακεφαλαιοποίηση πραγματοποιήθηκε ήδη.

·       SGL όπου θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2017.

·       Ανακεφαλαιοποίηση σε άλλα σημεία του γκρουπ που θα αντιμετωπιστεί μεταγενέστερα.

Το νέο χρέος του γκρουπ ανέρχεται σε 225 εκ. στα τέλη Ιουνίου 2017 συγκεκριμένα:

·       150 εκ. € του παλαιού χρέους, νέο χρονοδιάγραμμα (αναβολή για το 2022).

·       40 εκ. € "Νέου Χρήματος" που δόθηκαν τη στιγμή της συμφιλίωσης (Μάρτιος 2017).

·       5 εκ. € του δανείου προς αποπληρωμή με την οριστική πώληση του ιταλικού κτιρίου Oscar.

Επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν:

Η Pointe Claire στον τομέα της πληροφορικής. Η Famar συγχρηματοδότησε ένα μέρος αυτών των επενδύσεων ύψους 7 εκ. €.

Στο συνολικό γκρουπ:

Το συμβάδισμα Sérialisation θα χρειαστεί μία επένδυση περίπου 11 εκ. €.

Το δυναμικό του γκρουπ:

Στις 31/12/2016, είναι 3192 μισθωτοί και η κατανομή ανδρών γυναικών είναι ισορροπημένη.

Άλλα σημεία πιο συγκεκριμένα:

·       Ο απολογισμός της διαδικασίας συμφιλίωσης και η αλλαγή διακυβέρνησης που ανακοινώθηκε το Φεβρουάριο του 2017.

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας οι δράσεις του γκρουπ Famar  πέρασαν στα χέρια 4 τραπεζών:

·       Alpha Bank 47%

·       Eurobank 24,37%

·       Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 17,01%

·       Piraeus Bank 11,58 €.

·       H Pillarstone  είναι ο διαχειριστής που ορίστηκε από τους νέους μετόχους του γκρουπ Famar.

·       Η πολυκατοικία της οδού Vacquerie στο Παρίσι πωλήθηκε και η έδρα μεταφέρθηκε σε καινούργια γραφεία στα Ηλύσια Πεδία.

·       Το κτίριο OSCAR στο Baranzaté εξακολουθεί να είναι σε πώληση. Αυτή τη στιγμή είναι κατειλημμένο (ενοικίαση). Το προϊόν της πώλησης του απευθύνεται στην αποζημίωση/ εξόφληση του δανείου των 5 εκ. € που ελήφθη το 2016. 

·       Η διεύθυνση δεσμεύτηκε πως θα κάνει οποιαδήποτε νομική κίνηση χρειάζεται ώστε να μειωθεί η ζημιά από τις υποτιμήσεις όπως πχ της Fioranti, αναγνωρίζοντας έτσι την κακοδιαχείριση του δανείου των 150.000.000 από τη πλευρά της προηγούμενης ιδιοκτησίας.

 

Το σχέδιο Business Plan 2017/2021

Το Business Plan περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη διεύθυνση του γκρουπ, δράσεις βελτίωσης αποτελεσματικότητας και πρωτοβουλίες δημιουργίας τιμών που θα επιτρέψουν στο γκρουπ να ανακάμψει την κατάσταση του γρήγορα κυρίως με:

 

·       Μία αναθεώρηση των τιμών των οποίων η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στη Famar και ορισμένους πελάτες. Αφορά 30 προϊόντα πελατών που εκτιμώνται σε αρνητικό περιθώριο.

·       Μία αλλαγή στο <πρότυπο> που, σύμφωνα με τη διεύθυνση, σημαίνει ότι το γκρουπ Famar βγαίνει από την οικογενειακή διαχείριση του Μαρινόπουλου για να μπει σε έναν τρόπο οικονομικής και στρατηγικής διαχείρισης κατάλληλο ως προς τους νέους μας μετόχους. Αυτό μεταφράζεται μεταξύ άλλων ως:

·       Μία νέα πολιτική καθορισμού τιμών που θα πρέπει να επιτρέπει να ξαναβρούμε θετικά περιθώρια.

·       Μία νέα χρηματοδότηση που θα μπορούσε να διασφαλιστεί από τους τωρινούς μετόχους (4 τράπεζες), τον τωρινό διαχειριστή του γκρουπ (Pillarstone) ή έναν νέο επενδυτή. Οι λεπτομέρειες αυτής της νέας επένδυσης είναι υπό συζήτηση αυτή τη στιγμή.

·       Η παγίωση της τοποθεσίας/του σημείου Saint Genis Laval και η ειδίκευση της σε ξηρές μορφές. Αυτό το μέτρο αποτελεί μία επένδυση 23 εκ. €.

·       Μία ενεργή αναζήτηση νέων πελατών από έναν τομέα που καταπιάνεται με αυτό και που δημιουργήθηκε πρόσφατα μέσα στο γκρουπ Famar.

·       Η βελτιστοποίηση και η ανάπτυξη του δικτύου. Η Famar επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν νέες ευκαιρίες.

Η διεύθυνση σχεδιάζει ένα τζίρο μεγαλύτερο των 500 εκ. € σε αυτή την ημερομηνία σε αντίθεση με τα 362 εκ. στα τέλη του 2016.

Η χαμηλή υπόθεση του EBITDA στο τέλος του πλάνου (2021) υπολογίζεται σε 42,7 εκ. € στην ίδια ημερομηνία.

Η διεύθυνση επιβεβαιώνει ότι αυτό το σχέδιο είναι ρεαλιστικό και ισχυρό και ότι συγκροτήθηκε από κάτω προς τα πάνω (μέθοδος Bottom-up).

Δεν υπάρχει δεύτερο πλάνο, αυτή είναι η επιχείρηση που θα επιτρέψει στο γκρουπ να βελτιώσει την κατάστασή του πριν το 2021.

Οι τελευταίες δηλώσεις της διεύθυνσης του γκρουπ Famar:

Το πλάνο δεν περιλαμβάνει κλείσιμο εργοστασίου/τμήματος, αλλαγή συμβάσεων ή μείωση του τωρινού δυναμικού.

Η γνώμη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

·      Η βελτίωση της κατάστασης του γκρουπ Famar είναι προς όφελος όλων των μισθωτών του.

·       Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβαν γνώση του Business Plan και των δράσεων που περιλαμβάνει και εκτίμησαν, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, ότι αυτό το πλάνο δεν επέφερε όλες τις εγγυήσεις μίας πραγματικής ανόρθωσης.

·       Πράγματι ένας μεγάλος αριθμός των μέτρων που σχεδιάστηκαν εφαρμόστηκαν αυτά τα τελευταία χρόνια και δεν επέτρεψαν να ανεβάσουμε τον πήχυ.

·       Τα μέλη είναι λοιπόν πολύ επιφυλακτικά όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα αυτού του Business Plan.

Συμπέρασμα

Παρά τις δηλώσεις των αντιπροσώπων της διεύθυνσης του γκρουπ, καμία εγγύηση δε δόθηκε ως προς τη διατήρηση των εγκαταστάσεων/σημείων, των δυναμικών τους και των μελλοντικών συνθηκών εργασίας.

Κανένας νέος πελάτης δεν εμφανίστηκε για να εξασφαλίσει τη βέβαιη ανάπτυξη του γκρουπ  Famar.

Καμία σημαντική επένδυση δεν προβλέπεται ώστε να επιτρέψει στις εγκαταστάσεις να ξαναβρούν ένα βέλτιστο επίπεδο λειτουργίας και να αντισταθμίσουν την έλλειψη επενδύσεων κυρίως σε όρους συντήρησης και διατήρησης υποδομής, μηχανών…

Εδώ τα συμπεράσματα

 

Πίσω

Επαφή

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΜΑΡ

Μ. Φριζή 10 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - 34100

48ο χιλ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6944603856

Σωματείο Εργατουπαλλήλων ΦΑΜΑΡ

Υλοποιήθηκε από Webnode