ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΕ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19/01/2017

2017-01-22 21:03

Συνάδελφοι αυτό είναι το κοινό ανακοινωθέν του ΕΣΕ προς τους εργαζόμενους σε όλες τις χώρες του Ομίλου ΦΑΜΑΡ, για να ενημερώσουμε για την έκτακτη συνάντηση του ΕΣΕ στο Μιλάνο που κάλεσε η διοίκηση της ΦΑΜΑΡ,  σχετικά με την έκβαση των συζητήσεων μεταξύ της ΦΑΜΑΡ και των χρηματοδοτών της, στα πλαίσια της συμφιλιωτικής διαδικασίας που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2016.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων (ΕΣΕ)  συνεδρίασε στο Baranzate στο Μιλάνο σε έκτακτη συνεδρίαση στις 19 Ιανουαρίου, 2017. Η συνάντηση αυτή, έγινε με πρωτοβουλία της διοίκησης της ΦΑΜΑΡ, για να ενημερωθούν τα μέλη του Συμβουλίου σχετικά με την έκβαση των συζητήσεων μεταξύ της ΦΑΜΑΡ και των χρηματοδοτών της, στα πλαίσια της συμφιλιωτικής διαδικασίας που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2016.

Αναφέρθηκαν σαν αιτίες των δυσκολιών της εταιρείας:

Η διοίκηση υπενθύμισε ότι οι οικονομικοί στόχοι του ομίλου δεν έχουν επιτευχθεί λόγω, κυρίως :

• των έμμεσων επιπτώσεων από τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τα supermarkets της οικογένειας Μαρινόπουλου στην Ελλάδα

• Η πτώση του όγκου της παραγωγής στα εργοστάσια της ΦΑΜΑΡ το 2016.

Οι οικονομικές δυσκολίες επιδεινώθηκαν απότομα λόγω των supermarkets και δημιούργησαν εξαιρετικά αντίξοες οικονομικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του 2016.

Η σημαντική αυτή επιδείνωση είχε ως αποτέλεσμα:

• Να χρειάζεται αύξηση το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου.

• Δέσμευση από τους προμηθευτές μας, των υλικών που απαιτούνται για την παραγωγή.

• Να έχουμε δυσκολίες να τηρήσουμε τις προθεσμίες για παράδοση στους πελάτες μας.

• Να μην ενσωματωθεί το εργοστάσιο της ROCHE στο Leganés της Ισπανίας, με σημαντικές οικονομικές             συνέπειες για τον Όμιλο ΦΑΜΑΡ.

Στην έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕ, δε δόθηκε στα μέλη του ΕΣΕ η συμφωνία μεταξύ της ΦΑΜΑΡ και των χρηματοδοτών της, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από το Εμπορικό Δικαστήριο του Παρισιού.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων εκτιμούν ότι:

• Οι πληροφορίες για ενημέρωση που δόθηκαν από τη διοίκηση είναι ανεπαρκής και δεν επιτρέπει στα μέλη του ΕΣΕ να ενημερώσουν σωστά και να καθησυχάσουν τους υπαλλήλους των διαφόρων εργοστασίων / χωρών.

• Η διοίκηση του ομίλου δεν τους διαθέτει τα μέσα που χρειάζονται για να φέρουν εις πέρας το έργο τους στο ΕΣΕ.

Μετά την έγκριση της συμφωνίας και σύμφωνα με με όσα υποστηρίζει η διοίκηση:

• Δεν θα υπάρξει καμία αναδιάρθρωση που θα είχε άμεσες συνέπειες στην απασχόληση ή που θα είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο παραγωγικών μονάδων.

Η διοίκηση δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να δεσμευτεί για το ότι δε θα γίνει καμία αναδιάρθρωση κατά τους μήνες, που θα ακολουθήσουν αυτήν την αλλαγή.

Τι προβλέπει η συμφωνία:

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η συμφωνία προβλέπει:

Νέα χρηματοδότηση από τις τράπεζες για να ΦΑΜΑΡ για να μπορέσει να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία.

• Επαναδιαπραγμάτευση των όρων αποπληρωμής των τρεχόντων δανείων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα μέτρα αυτά θα είναι αρκετά για να επιτρέψουν στον Όμιλο να επανέλθει σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Ο καθορισμός της νέας διοίκησης του ομίλου ΦΑΜΑΡ και οι λεπτομέρειες της μεταβίβασης της κυριότητας των μετοχών, που πρέπει να συμπεριληφθούν μέσα στη συμφωνία, είναι ακόμα υπό συζήτηση. Θα πρέπει όμως να ενσωματωθούν στη συμφωνία πριν από την έγκριση από το Εμπορικό δικαστήριο.

Η διοίκηση υπενθύμισε πως δεν μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, έως ότου εγκριθεί από το Εμπορικό Δικαστήριο του Παρισιού, γιατί καλύπτεται από εμπιστευτικότητα.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι η εξαγορά του Καναδικού εργοστασίου της Bayer στο Pointe Claire του Καναδά δεν αμφισβητείται. Θα προχωρήσει κανονικά η ενσωμάτωσή του στον όμιλο ΦΑΜΑΡ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Τα αιτήματα των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων:

• Να ανακοινωθεί σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων η συμφωνία αυτή, πριν από την έγκρισή της από το Δικαστήριο,

• Να δίνεται σωστή ενημέρωση στα μέλη του ΕΣΕ

• Να παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΕΣΕ ο διευθυντής, που θα ορίσουν οι τράπεζες.

• Να δοθεί γραπτή ενημέρωση σε όλους τους εργαζόμενους μόλις εγκριθεί η συμφωνία.

Απαντήσεις Διοίκησης:

•Θα μπορούσε να οργανωθεί διαβούλευση, σε επίπεδο Συμβουλίων Εργαζομένων των γαλλικών μονάδων με τη συμμετοχή του γραμματέα του ΕΣΕ, με θέμα τη συμφωνία ανάμεσα στον Όμιλο  ΦΑΜΑΡ και τους δανειστές της. Σε αυτήν την περίπτωση, θα συνταχθεί από τη διοίκηση μια περίληψη της συμφωνίας αυτής, θα μεταφραστεί στις γλώσσες των χωρών, που εκπροσωπούνται στο ΕΣΕ και θα  μοιραστεί στα μέλη του ΕΣΕ μέσω του γραμματέα του.

Με την ολοκλήρωσης της ακροαματικής διαδικασίας του Γαλλικού Εμπορικού Δικαστηρίου όσον αφορά την έγκριση της συμφωνίας, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ νέου ενημέρωση.

• Η παρουσία ενός εκπροσώπου των νέων μετόχων στη συνεδρίαση του ΕΣΕ, θεωρεί η διοίκηση πως είναι απίθανο.

• Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν με γραπτή ανακοίνωση της διοίκησης το συντομότερο μετά την έγκριση της συμφωνίας.

Το παρόν αποτελεί μετάφραση του κειμένου που έκδοσε το ΕΣΕ στη συνεδρίαση της 19 Ιανουαρίου, 2017

Μετά τη συνάντηση αυτή, τα μέλη του ΕΣΕ πιστεύουν ότι, στο τέλος της διαδικασίας έγκρισης της συμφωνίας, η ενημέρωση / διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι αναγκαία.

Τα συμπεράσματα εδώ

Πίσω

Επαφή

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΜΑΡ

Μ. Φριζή 10 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - 34100

48ο χιλ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6944603856

Σωματείο Εργατουπαλλήλων ΦΑΜΑΡ

Υλοποιήθηκε από Webnode