ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΕ 09.06.16

2016-08-02 18:22

Τα κοινά συμπεράσματα που βγήκανε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων στη συνεδρίαση που έγινε στο εργοστάσιο του Baranzate στο Μιλάνο της Ιταλίας στις 09/06/2016.

Μερικά αποσπάσματα από τα συμπεράσματα:

"Στην ολομέλεια του ΕΣΕ της 9 Ιουνίου 2016, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων αναφέρθηκαν στην καθολική έλλειψη διαφάνειας εκ μέρους της ηγεσίας του Ομίλου ΦΑΜΑΡ.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή, τα μέλη του ΕΣΕ έδωσαν ιδιαίτερη σημασία σε σειρά γεγονότων."
----------------------------------------------------------------------
"Αυτής της σημαντικής αλλαγής στη διαχείριση του Ομίλου θα έπρεπε να είχε προηγηθεί ενημέρωση προς το ΕΣΕ, που να περιλαμβάνει όχι μόνο το διορισμό του Jeffrey Morrod, αλλά και σημαντικές αλλαγές που αποφασίστηκαν και τροποποιούν τη διαχείριση και την οργάνωση του ομίλου ΦΑΜΑΡ.
Μετά από την εν λόγω τροποποίηση, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων παρατηρούν ότι υπάρχει πλήρης απουσία της οικογένειας Μαρινόπουλου τόσο στο οργανόγραμμα όσο και στη διαχείριση των υποθέσεων των εργοστασίων του ομίλου ΦΑΜΑΡ."
----------------------------------------------------------------------
"Στην αρχή του χρόνου όλοι οι εργαζόμενοι έμαθαν, μέσω δημοσιεύσεων στον Τύπο ότι ο Όμιλος ΦΑΜΑΡ ήταν προς πώληση. Η Διοίκηση διευκρίνισε ότι η οικογένεια Μαρινόπουλου έψαχνε για έναν επενδυτή, που θα εισερχόταν στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μειοψηφικός μέτοχος.
Και πάλι, τα μέλη του ΕΣΕ διαπιστώνουν ότι η απόφαση της οικογένειας Μαρινόπουλου να επιδιώξει ενεργά να βρει έναν επενδυτή, που θα επιτρέψει στον όμιλο ΦΑΜΑΡ να
συνεχίσει την ανάπτυξή του, μεταξύ άλλων και μέσω εξαγορών, πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση του ΕΣΕ."
----------------------------------------------------------------------
"Ο Στέφανος και ο Πάνος Μαρινόπουλος επιθυμούν να διατηρήσουν την παρουσία τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για να κρατήσουν την ταυτότητα του ομίλου ΦΑΜΑΡ, «αλλά χωρίς εκτελεστικό ρόλο»."
----------------------------------------------------------------------
"Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τη Διοίκηση κατά το ΕΣΕ, τα συνολικά κέρδη του ομίλου ΦΑΜΑΡ προ τόκων και φόρων αυξήθηκαν κατά 8 000 000€ το 2015 σε σύγκριση με το 2014.
Σε αυτά τα € 8 εκ, προστέθηκε στα τέλη του 2014, ένα νέο δάνειο € 150 εκ προκειμένου να εξασφαλίσει την αποπληρωμή προηγούμενου τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου, με στόχο να χαίρει ο όμιλος ΦΑΜΑΡ μεγαλύτερης ασφάλειας και οικονομικής ευελιξίας.
Η Διοίκηση του Ομίλου ΦΑΜΑΡ μας ενημέρωσε, κατά τη συνεδρίαση αυτή, ότι η αναχρηματοδότηση του χρέους της ΦΑΜΑΡ στα τέλη του 2014, της επέτρεψε να καταστεί αυτόνομη, ως εκ τούτου οικονομικά ανεξάρτητη από τον Όμιλο Μαρινόπουλου."
---------------------------------------------------------------------
"Τα μέλη του ΕΣΕ έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου στη Διοίκηση του Ομίλου σχετικά με την απαξίωση ορισμένων εργοστασίων, που πάσχουν από έλλειψη επενδύσεων σε υποδομές. Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων παραγωγής παραμένει παρόλα αυτά ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η εκμετάλλευση των εργοστασίων και η βιομηχανική ανάπτυξη του Όμιλου."
----------------------------------------------------------------------
"Η Διοίκηση αρνήθηκε να αποκαλύψει τους όρους της χρηματοδότησης των διαδοχικών εξαγορών στις οποίες προχώρησε, της Léganes (Δεκέμβριος 2015) και του Μόντρεαλ (Απρίλιος 2016), δικαιολογούμενη ότι οφείλει να τηρήσει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας σχετικά με το θέμα. Απλά είπε ότι «οι εξαγορές ολοκληρώθηκαν μέσα στο πλαίσιο των υφιστάμενων πόρων, που είναι πολύ περιορισμένοι». Για την ιστορία, το Μάρτη του 2016, η Διοίκηση είχε ανακοινώσει ότι, ελλείψει εξεύρεσης νέου μετόχου, η ανάπτυξη του Ομίλου ΦΑΜΑΡ θα είναι πιο αργή."
-----------------------------------------------------------------------
"Μετά τις πρόσφατες εξαγορές της Léganes (Roche) και Μόντρεαλ (Bayer), θα μπορούσε να υπάρξει ανάπτυξη πιο γρήγορη από ό, τι αναμενόταν."
-----------------------------------------------------------------------
"Τα μέλη του ΕΣΕ τόνισαν και πάλι την ανάγκη για διαφάνεια στην ενημέρωση από την Διοίκηση όλων των αντιπροσωπευτικών οργάνων των εργαζομένων του Ομίλου ΦΑΜΑΡ."
 
 
 

Δείτε την πλήρη μορφή των συμπερασμάτων 

εδώ στην Ελληνική γλώσσα

εδώ στην Αγγλική γλώσσα

εδώ στην Γαλλική γλώσσα

 

 

Πίσω

Επαφή

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΜΑΡ

Μ. Φριζή 10 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - 34100

48ο χιλ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6944603856

Σωματείο Εργατουπαλλήλων ΦΑΜΑΡ

Υλοποιήθηκε από Webnode